• Ծառայություն

    Տոմսերի պատվիրման ավտոմատիզացված համակարգ, թատրոնների, կինոթատրոնների, համերգասրահների, դահլիճների եվ այլ հաստատությունների ծրագրային ապահովում

Ֆունկցիոնալ

Տոմսերի պատվիրման վահանակ անմիջապես ձեր կայքից REST API ի միջոցով։
Ադմինիստրատիվ կառավարման համակարգ աշխատակիցների դերերով:
Հաշվապահական ադմինիստրատիվ համակարգ: